КОМПЛЕКСИ от масаж и гимнастически упражнения за здрави деца

І комплекс

/в края на първия месец/

 1. Масаж – поглаждане на гърди, корем, гръб
 2. Поставяне по корем

ІІ комплекс

/във втория месец/

 1. Масаж – поглаждане, почукване, масаж на стъпалото
 2. Рефлекторно сгъване и разгъване пръстите на стъпалото
 3. „Файтонджийско” движение на ръцете /пасивна дихателна гимнастика/ към края на 2 месец
 4. „Тупаница”, „Велосипедист” и „Изтъпване”
 5. Поставяне по корем – 15-20 сек
 6. Пълзене по Бауер

ІІІ комплекс

 1. Общ масаж – 2-3 мин
 2. Пасивна дихателна гимнастика с ръцете
 3. Поставяне по корем
 4. „Плувец”
 5. Повдигане на краката при положение по корем
 6. Упражнения за развитие опора на краката – „Тупаница” и др.

ІV комплекс

 1. Общ масаж – 2-3 мин
 2. Пасивна дихателна гимнастика с ръцете
 3. Кръгови движения с ръцете
 4. Изправяне с двата крака едновременно до прав ъгъл при лежане на гръб и фиксирани колене
 5. „Тупаница”, „Велосипедист”, „Танцуване”
 6. Поставяне по корем
 7. Опит за обръщане от гръб по корем /към края на месеца/
 8. Плувец

V комплекс

 1. Общ масаж
 2. Дихателна гимнастика
 3. Обръщане от гръб по корем
 4. Опора на длани
 5. Повдигане на раменния пояс и гърдите при положение по корем
 6. „Тупаница”, „Велосипедист”, „Танцуване
 7. Стоене устойчиво при поддържане под мишниците
 8. Мост

VІ комплекс

 1. Общ масаж
 2. Дихателна гимнастика
 3. Опора на длани
 4. Повдигане на краката при положение по корем
 5. Опит за пълзене при подпиране на стъпалата
 6. Обръщане от корем по гръб
 7. Стоене устойчиво
 8. Присядане със свити ръце
 9. „Мост”

VІІ комплекс

 1. Общ масаж
 2. Дихателна гимнастика
 3. Опора на длани
 4. Пълзене при поставяне на играчки пред детето
 5. Обръщане от корем по гръб
 6. Присядяне и изправяне при фиксиране на таз и колене

VІІІ комплекс

 1. Общ масаж
 2. Дихателна гимнастика
 3. Присядяне и изправяне с ръце в страни
 4. Пристъпване встрани като детето се придържа в неподвижна опора и се привлича с играчка
 5. „Количка”

ІХ комплекс

 1. Общ масаж
 2. Дихателна гимнастика
 3. Отвеждане плещите назад
 4. Приповдигане при поддържане под лактите от положение на по корем до стъпване на крака
 5. Пристъпване при поддържане под мишниците
 6. Ходене около неподвижна опора

Х комплекс

 1. Общ масаж
 2. Дихателна гимнастика
 3. Обръщане от гръб по корем
 4. Пълзене на 4 крака
 5. Повдигане под лактите заставане на крака от положение на корем
 6. Пристъпване при поддържане за двете ръце
 7. Ходене с проходилка и помощ

ХІ комплекс

 1. Общ масаж
 2. Дихателна гимнастика
 3. Присядане с потегляне с активно сгънати в лактите ръце
 4. Изправяне при поддържане от сгънати в лактите ръце
 5. Стоене право с помощта на възрастен и самостоятелно
 6. Пристъпване при поддържане за едната ръка
 7. Ходене с проходилка

ХІІ комплекс

 1. Общ масаж
 2. Дихателна гимнастика
 3. Присядане и изправяне
 4. Стоене самостоятелно
 5. Ходене при поддържане за една ръка
 6. Ходене с проходилка
 7. Ходене при тикане на количка с помощ и самостоятелно
 8. Ходене самостоятелно


ЗАБЕЛЕЖКА:
Подчертаните показатели са предстоящи за изпълнение през дадения месец. Освен подчертаните упражнения могат да се правят и тези от предните месеци. Могат да се правят и по – сложни упражнения, ако доставят удоволствие на детето.