Нещо полезно за кърменето и храненето

Преди да се пристъпи към кърменето, е добре майката да измие гърдата с вода и да изцеди няколко капки мляко, за да отстрани евентуално замърсяване на млечните каналчета.

Добре е новороденото да бъде привикнато към определен режим на кърмене.

Обикновено то спи постоянно и се събужда само за хранене. Установяването на 3-часов интервал за кърмене е съобра­зено с времето за физиологично изпразване на стомаха от поетата кърма. Вре­мето за кърмене играе ролята на условен дразнител на стомашната и чревната секреция, необходими за процесите на химичната и ензимната обработка на кърмата. Привиква­нето към кърмене в определени часове се получава когато майката да е убедена в това и проявява необходимото търпение. Обикновено след първите няколко дни на основата на безусловнияг рефлекс за хранене се изработва условният рефлекс за време, който придобива характер на кодов автоматизъм. По такъв начин новороденото свиква да се събужда «като часовннк» в определеното време.

През 1 месец кърмачето се поставя на гърдата 7 пъти в денонощието с 3 часови интервали между кърменията. По този начин се осигурява 6-часов нощен сън на майката и почивка за стомахчето на бебето.

Примерна схема на хранене през 1 месец

(необходимите количества кърма (адаптирано мляко) са описани накрая)

06.00 часа (сутринта) кърма (адаптирано мляко)

09.00 часа кърма (адаптирано мляко)

12.00 часа кърма (адаптирано мляко)

15.00 часа кърма (адаптирано мляко)

18.00 часа кърма (адаптирано мляко)

21.00 часа кърма (адаптирано мляко)

24.00 часа (през нощта) кърма (адаптирано мляко)

Разбира се храненето може да започне и в шест и половина или в седем часа. Важно е да се спазва относително тричасовия интервал между храненията.

През 2 месец храненията стават шест, като отпада храненето в 24.00 часа.

Тъй като бебето е свикнало да се събужда и храни и в 24.00 часа, тогава може да се даде малко повече храна в 21.00 часа или да се дава вода през нощта за да привикне по – лесно детето към новия режим.

Примерна схема на хранене през 2 месец

(необходимите количества кърма (адаптирано мляко) са описани накрая)

06.00 часа кърма (адаптирано мляко)

09.00 часа кърма (адаптирано мляко)

12.00 часа кърма (адаптирано мляко)

15.00 часа кърма (адаптирано мляко)

18.00 часа кърма (адаптирано мляко)

21.00 часа кърма (адаптирано мляко)

Примерна схема на хранене през 3 месец

(необходимите количества кърма (адаптирано мляко) са описани накрая)

06.00 часа кърма (адаптирано мляко)

09.00 часа кърма (адаптирано мляко) + зеленчуков или плодов сок

12.00 часа кърма (адаптирано мляко)

15.00 часа кърма (адаптирано мляко) + зеленчуков или плодов сок

18.00 часа кърма (адаптирано мляко)

21.00 часа кърма (адаптирано мляко)

Въвеждането на първата храна различна от кърма (адаптирано мляко), е важна за да може да подготви стомахчето на детето за новите храни въвеждани през следващите месеци.

Примерна схема на хранене през 4 месец

(необходимите количества кърма (адаптирано мляко) са описани накрая)

06.00 часа кърма (адаптирано мляко)

09.00 часа кърма (адаптирано мляко) + зеленчуков или плодов сок

12.00 часа кърма (адаптирано мляко), което в края на месеца се замества с първото зеленчуково пюре

15.30 часа кърма (адаптирано мляко) + зеленчуков или плодов сок

18.30 часа кърма (адаптирано мляко)

21.30 часа кърма (адаптирано мляко)

Захранването на детето е много важен момент от естественото хранене поради няколко причини. Първата е, че колкото и да е идеална майчината кърма, стига се до момент тя да не може да задоволява нарасналите нужди на бързо растящия организъм дори когато детето изсуква достатъчно количество кърма. Енерггийният състав, витамините, солите и някои минерали се оказват вече в недостатъчно количество. Това налага необходимостта от ранно захранване на детето, за да се задоволят пълноценно неговите потребности. Освен това чрез немлечннте храни, конто се включват в хранителния режим, в края на 4. месец детето получава допълнително към кърмата и растителни, и животински белтъчини, полизахарнди и други важни елементи. Разбира се захранването трябва да е съобразено и с вероятността от възникване на алергични реакции, които в последните десетилетия зачестяват.

Важно е да се отбележи, че всяка нова храна се започва с по 1 чаена лъжичка дневно, след това по 2 -3 и т.н. с постепенно увеличаване. Когато със съответната храна няма проблем, се въвежда следващата по същата схема. След това се въвежда следваща храна и т.н. Когато храните са приети добре от детето, те вече могат да се смесват и да се увеличават количествата. Въвежданито на нови храни трябва да става само когато детето е здраво.

Храненията остават шест до края на 4 месец

През 5 месец се преминава на пет хранения. Например в следния вариант:

06.30 часа – кърма (адаптирано мляко)

10.00 часа – кърма (адаптирано мляко) + плодов или зеленчуков сок

13.30 часа – зеленчуково пюре и евентуално ½ жълтък

17.00 часа – млечно-плодов кисел или каша или плодово пюре

20.30 часа – кърма (адаптирано мляко)

През 6 месец се остава на пет хранения. Например в следния вариант:

06.30 часа – кърма (адаптирано мляко)

10.00 часа – кърма (адаптирано мляко) + плодово или зеленчуково пюре

13.30 часа – зеленчуково пюре с ½ жълтък или месно зеленчуково пюре

17.00 часа – млечно-плодов кисел или каша или плодово пюре

20.30 часа – кърма (адаптирано мляко)

През 7 месец се остава на пет хранения. Например в следния вариант:

06.30 часа – кърма (адаптирано мляко)

10.00 часа – попара със сухар и сирене с добавени масло и захар

13.30 часа – зеленчуково пюре с ½ жълтък или месно зеленчуково пюре

17.00 часа – млечно-плодов кисел или каша или плодово пюре или плодов сок

20.30 часа – кърма (адаптирано мляко)

Новото през този месец е, че в 10 часа на детето се предлага една нова храна— попара със сухар и сирене. Това е първата храна, която приучава детето към дъвчене. Кърменето или адаптираното мляко, остават само сутрин и вечер, като по този начин детето постепенно се подготвя за преминаване към режима на хранене на възрастните. При деца, които се засищат с твърдите храни, така че три часовият интервал не е достатъчен, за да възбуди апетита им, би могло да се премине на 4-кратно хранене с 4-часов интервал между храненията. Такъв режим е подходящ и за деца, които бързо увеличават масата си, за да се избегне затлъстяването им.

През 8 и 9 месец се остава на пет хранения. Например в следния вариант:

06.30 часа – кърма (адаптирано мляко)

10.00 часа – попара със сухар и сирене с добавени масло и захар

13.30 часа – зеленчуково пюре с ½ жълтък или месно зеленчуково пюре

17.00 часа – млечно-плодов кисел или каша или плодово пюре или плодов сок

20.30 часа – кърма (адаптирано мляко)

При някои деца, които упорито отказват 5 хранения, както и при деца, които повишават много теглото си, може да се премине на четирикратно хранене. През тези два месеца се раз­нообразява и видът на месата, които се предлагат в обедното хранене.

През 10 и 11 месец се остава на пет хранения. Например в следния вариант:

06.30 часа – кърма (адаптирано мляко)

10.00 часа – попара със сухар и сирене с добавени масло и захар

13.30 часа – а) предястие – 30 g супа от ситно нарязан зеленчук

б) ястие – пъбнени чушки с ориз и месо, мусака, картофено пюре със сирене

17.00 часа – млечно-плодов кисел или каша или плодово пюре или плодов сок, мляко

с грис, крем с мляко

20.30 часа – кърма (адаптирано мляко)

В този период размера на частичките храна трябва да достигне около ½ см. За да може детето да се приучава на дъвчене и за преминаване към храната на възрастните.

През 12 месец се преминава на четири хранения. Например в следния вариант

08.00 часа – попара със сухар и сирене с добавени масло и захар

12.00 часа – а) предястие

б) ястие

16.00 часа – мляко с грис,мляко с ориз, крем с мляко

20.00 часа – адаптирано мляко, добавка от малко зеленчуково пюре

През 12 месец храненето преминава на 4-часов интервал. През този месец детето се отбива напълно от майчината кърма и преминава изцяло на преходна храна. Всъщност още от 4 месец кърмачето започва да се отбива постепенно, като се заменя едно кърмене с по-твърда храна, така че пълното му отбиване обикновено не предизвиква трудности. При много деца кърменето се утвърждава като много твърдо фиксиран навик и отбиването им предизвиква затруднения. Като цяло трябва да се има предвид, че децата не трябва да се отбиват, когато са болни, когато пробиват зъби, през летните горещини, когато майчината кърма, макар и в малко количество, е важен елемент в диетичното хранене.

Необходими количество кърма (адаптирано мляко) по месеци

Количество необходима майчина кърма (адаптирано мляко) през 1 месец – за 24 h

Количеството кърма, което детето изсуква в първите дни, е много различно. През първия ден е невъзможно да се измери, а през втория ден може да варира от 30 до 100 мл. в зависимост от това, дали кърмачето суче енергично или не. През следващите дни това количество се повишава постепепно. Ориентировъчните количества са следните.

Първи ден — 30 мл.

Втори ден — от 70 до 100 мл. за 24 часа

Трети ден — от 140 мл. до 160 мл. за 24 часа

Четвърти ден — от 210 мл. до 240 мл. за 24 часа

Пети ден — от 280 мл. до 320 мл. за 24 часа

От 8 до 14 ден — от 450 мл. до 500 мл. за 24 часа или около 65 мл на хранене при 7 хранения

От 15 до 30 ден — от 500 до 650 мл. за 24 часа или около 85 мл на хранене при 7 хранения

След като детето навърши един месец, количеството кърма което изяжда трябва да се повиши, което разбира се, обикновено се получава физиологично с повишаване на количеството кърма при майката.

При децата на изкуствено хранене, количеството адаптирано мляко се изчислява най-лесно по следната схема – пред цифрата, означаваща възрастта в месеци се поставя единица, а след нея – нула

По този начин когато детето навърши един месец трябва да изяжда около 110 мл. на хранене

След като навърши два месеца детето трябва да започне да изяжда около 120 мл. на хранене

След като навърши три месеца детето трябва да започне да изяжда около 130 мл. на хранене

След като навърши четири месеца детето трябва да започне да изяжда около 140 мл. на хранене

След като навърши пет месеца детето трябва да започне да изяжда около 150 мл. на хранене

И тази и всички останали формули са само ориентировъчни количества за изчисляване, но могат да бъдат и много далеч от реалните потребности на отделното дете. Те в никакъв случай не са абсолютно правило. Съобразяването на необходимите количествата кърма (адаптирано мляко), става основно на базата на наддаването на детето и на липсата на проблеми от страна на храносмилателната система след нахранване.

Освен това трябва да се има предвид, че денонощното количество кърма или друга храна на детето до 1-годишна възраст не трябва да надвишава 1 литър за 24 h.