Списък с лечебни и здравни заведения за провеждане на лабораторно изследване и потвърждение на COVID-19

Гр. СОФИЯ

 1. Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания” на Националния център по заразни и паразитни болести, гр. София;
 2. „Многопрофилна болница за активно лечение – София“ в структурата на Военномедицинска академия, гр. София;
 3. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА““ ЕАД, гр. София;
 4. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД, гр. София;
 5. „Многопрофилна болница за активно лечение“ Лозенец““ ЕАД, гр. София;
 6. Многопрофилна болница за активно лечение – Централна клинична база в София към Медицински институт на Министерство на вътрешните работи;
 7. „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА“ ЕАД, гр. София;
 8. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД, гр. София;
 9. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – ЦИБАЛАБ“ ЕООД, гр. София;
 10. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – РАМУС“ ООД, гр. София;
 11. Столична регионална здравна инспекция;
 12. „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология – Майчин дом“ ЕАД, гр. София;
 13. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ БОДИМЕД 99“ ООД, гр. София;
 14. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕПРОБИОМЕД“ ООД, гр. София;
 15. „ГЕНЕТИЧНА И МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНИКА“ ООД, гр. София;
 16. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ““ ЕАД, гр. София;
 17. „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, гр. София;
 18. Многопрофилна болница за активно лечение – Централна клинична база в София към Медицински институт на Министерство на вътрешните работи;
 19. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛОРА“ ООД, гр. София;
 20. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД, гр. София“;
 21. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ТРАНСХЕЛИКС“ ЕООД, гр. София;
 22. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИНЕВО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София;
 23. „ЕСКУЛАП – САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ЕООД, гр. София;
 24. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-СВЕТА СОФИЯ“ ЕООД, гр. София;
 25. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕАД, гр. София;
 26. „Диагностично-консултативен център НЕОКЛИНИК“ ЕАД, гр. София.“;
 27. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИТИ ЛАБ“ ЕООД – КЛОН СОФИЯ;
 28. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „К-ЛАБ““ ЕООД, гр. София;
 29. „МЕДИКО ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР – КРИСТАЛ“ АД, гр. София;
 30. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ИМУНО-ХЕМ“ ООД, гр. София;
 31. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА“ СОФИЯ“ АД, гр. София;
 32. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ГИНЕКОЛОГИЯ И АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ /СБАЛГАР/-Д-Р МАЛИНОВ“ ООД, гр. София;
 33. „Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф. Иван Митев“ ЕАД, гр. София;
 34. „ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 14- СОФИЯ“ ООД, гр. София;
 35. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СМАРТ ЛАБ СОЛЮШЪНС“ ООД, гр. София;
 36. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО – ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИРУЛАБ“ ЕООД, гр. София;
 37. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – СОФИЯ“ АД, гр. София;
 38. „ДАБОЛАБ – Самостоятелна медико-диагностична лаборатория“ ООД, гр. София;
 39. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ““ ЕАД, гр. София;

Гр. ВАРНА

 1. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД, гр. Варна;
 2. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИТИ ЛАБ“ ЕООД, гр. Варна;
 3. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКОДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛАБОРЕКСПРЕС 2000“ ООД, гр. Варна;
 4. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СТАТУС“ ЕООД, гр. Варна;

Гр. БУРГАС

 1. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „ЛИНА““ ЕООД, гр. Бургас;
 2. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР БУРГАСМЕД“ ЕООД, гр. Бургас;
 3. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – Д-Р БИСТРА ТОШКИНА“ ЕООД, гр. Бургас;
 4. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС“ АД, гр. Бургас;

Гр. ПЛОВДИВ

 1. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПЪЛМЕД““ ООД, гр. Пловдив;
 2. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ““ ЕАД, гр. Пловдив;
 3. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАСПЕЛА“ ЕООД, гр. Пловдив;
 4. „ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЪЛМЕД” ЕООД, гр. Пловдив;
 5. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Д-Р ПИСАНЕЦ“ ООД, гр. Пловдив;
 6. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД, гр. Пловдив;
 7. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – 2010“ ЕООД, гр. Пловдив;
 8. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. МИНА“ – ПЛОВДИВ“ ЕООД, гр. Пловдив.
 9. „ГЕРМАНСКО-БЪЛГАРСКА САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗИНВЕСТ-К“ ООД, гр. Пловдив;
 10. „АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ“ ЕООД, гр. Пловдив;
 11. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „МИЛАБ““ ЕООД, гр. Пловдив;
 12. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ПЛАМА““ ЕООД, гр. Пловдив;
 13. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – Д-Р ЙОРДАН ИВАНЧЕВ“ ЕООД, гр. Пловдив;

Гр. СТАРА ЗАГОРА

 1. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ“ ЕАД, гр. Стара Загора;
 2. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА“ ЕООД, гр. Стара Загора;
 3. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СЕЛЕНА – Л“ ЕООД, гр. Стара Загора;

Гр. ПЛЕВЕН

 1. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД, гр. Плевен;
 2. „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН“ ООД, гр. Плевен;
 3. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕКЗАКТА МЕДИКА“ ООД, гр. Плевен;
 4. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕКЗАКТА МЕДИКА“ ООД, гр. Плевен;
 5. „МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛЕВЕН“;
 6. „КАРДИОЛОГИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД, гр. Плевен;

ДРУГИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

 1. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ АД, гр. Кърджали;
 2. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ – РАЗГРАД“ АД, гр. Разград;
 3. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ -ЗДРАВЕ-99“ ООД, гр. Русе;
 4. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ХАСКОВО“ ЕООД;
 5. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХРИСТО БОТЕВ“ АД, гр. Враца;
 6. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД“ АД, гр. Благоевград;
 7. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище;
 8. „НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД, гр. Враца;
 9. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЦИБАЛАБ СИЛИСТРА“ ООД, гр. Силистра;
 10. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАСКОВО“ АД, гр. Хасково;
 11. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – ПАЗАРДЖИК“ ЕООД;
 12. „МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА““ АД, гр. Перник;
 13. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „МЕДИКА“ – Д-Р МИРОСЛАВ КАРАМЕЛСКИ“ ООД, гр. Велико Търново;
 14. „ВИТАЛАБ – САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ЕООД, гр. Петрич;
 15. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – АСЕНОВГРАД“ ЕООД, гр. Асеновград;
 16. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ИВАН СКЕНДЕРОВ“ ЕООД, гр. Гоце Делчев;
 17. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – МЕДИЛАБ“ ЕООД, гр. Монтана;
 18. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ХАДЖИ ДИМИТЪР““ ООД, гр. Сливен;
 19. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА““ АД, гр. Габрово;
 20. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ““ АД, гр. Русе;
 21. „ПЪРВА МЕДИКОДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ООД, гр. Шумен;
 22. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПУЛС“ АД, гр. Благоевград;
 23. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ-МЕДИЛАБ“ ООД, гр. Благоевград;
 24. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД, гр. Смолян;
 25. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ /СМДЛ/ ДИАЛАБ“ ЕООД, гр. Карлово;
 26. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – ДОКТОР НОНЕВИ“ ООД, гр. Шумен;
 27. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ“ АД, гр. Ямбол;
 28. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ЛАЙФ – СЛИВЕН“ ООД, гр. Сливен;
 29. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НОЛЕКС“ ООД, гр. Асеновград;
 30. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД, гр. Монтана;
 31. „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински- Сливен“ АД, гр. Сливен;
 32. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА ПЕТКА““ АД, гр. Видин;
 33. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЯЛА СЛАТИНА“ ЕООД, гр. Бяла Слатина;
 34. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РАЗЛОГ“ ЕООД, гр. Разлог;
 35. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШУМЕН“ АД, гр. Шумен;
 36. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ“ АД, гр. Кюстендил;
 37. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ЗДРАВЕ“ ЕАД, гр. Банкя;
 38. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЪРГОВИЩЕ“ АД, гр. Търговище;
 39. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „ЛАНДАЛАБ““ ООД, гр. Павликени;
 40. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „МЕДИКА РУСЕ““ ООД, гр. Русе;
 41. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ АД, гр. Ловеч.;
 42. „МЕДИЦИНСКА ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ БОТЕВГРАД“ ООД.“.