Ценоразпис медицнски дейности

Медицински дейностиЦена, лв
Клиничен преглед – в работно време, в амбулатория
30.00 лв
Клиничен преглед – извън работно време в амбулатория
50.00 лв
Вторичен / контролен / преглед
15.00 лв
Консултация по документи, разчитане на резултати
15.00 лв
Посещение и преглед в дома в района на гр. София
30.00 лв
Посещение и преглед в дома извън района на гр. София
50.00 лв
Домашно посещение за констатиране на летален изход
30,00 лв.
Назначаване на психотропни/упойващи вещества на рецептурни бланки със специален учет
3.00 лв
Извършване и разчитане на ЕКГ по желание
10.00 лв
Измерване на артериално налягане /кръвно/ без преглед
5.00 лв
Измерване на артериално налягане /кръвно/ с издаване на рецепта
10.00 лв
Изследване на урина с тест–ленти
5.00 лв
Изследване на кръвна захар с глюкомер
5.00 лв
Пулсоксиметрия
3.00 лв
Вземане на биологичен материал /носен, гърлен секрет/
5.00 лв
Епикутанен тест–проба за инжекция
5.00 лв
Подкожна инжекция
5.00 лв
Мускулна инжекция
5.00 лв
Мускулна инжекция в дома по желание /не включва преглед/
10.00 лв
Имунизация, без стойността на биопродукта (преглед и имунизация)
10.00 лв
Отстраняване на кърлеж, обработка на входната рана, поставяне на ТАП, при необходимост назначаване на антибиотична профилактика
15.00 лв
Превръзка
10.00 лв
Обработка на рана
15.00 лв
Отстраняване на конци
10.00 лв
Отстраняване на шина или гипсова превръзка
15.00 лв
Катетеризация на пикочен мехур
20.00 лв
Определяне на визус ориентировъчно
5.00 лв
Определяне на цветоусещане ориентировъчно
5.00 лв
Мерене на температура
5.00 лв
Проба Манту - осигуряване на PPD, извършване, отчитане и регистриране
10.00 лв

Лицата с непрекъснати осигурителни права не заплащат дейностите, включени в основния пакет